Δημήτρης Γαλάνης - Πολιτικός μηχανικός - 22310 42191 / 6978442322

Ανέγερση νεόδμητων κατασκευών

  • Κατεδάφιση παλιάς οικοδομής & ανέγερση νέας τετραόροφης οικοδομής επί Piloti

  • Κατασκευές - υλοποίηση προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκων"


Ανέγερση εξοχικών κατοικιών & ξενοδοχείων

  • Μεταλλικές κατασκευές

  • Διάφορες ανεγέρσεις οικοδομών

   
© dgalanis.gr